Ey Ruh o‘g‘li! Mening nazarimda eng sevimli narsa adolatdir. Menga yuz buradigan bo‘lsang, undan yuz o‘girma. Mening ishonchimni qozonmoqchi bo‘lsang, unga bepisandlik qilma. Uning yordamida narsalarga boshqalar nigohi bilan emas, o‘z nazaring bilan qaray olasan, yaqining fahmi bilan emas, o‘z fahming ila idrok eta bilasan. Qanday bo‘lmog‘ing darkorligi borasida o‘z qalbingda o‘ylab ko‘r. Darhaqiqat, adolat Mening senga tuhfam va Mening latif g‘amxo‘rligim nishonasidir. Uni doim ko‘z o‘ngingda tut.

Bahoiy Bitiklaridan Saylanma Hazrati Bahoulloh Bitiklaridan saylanmalar.

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.