Skip to content Skip to footer

Zuhur

"Uning shuhrati shu qadar benihoya oliski, insoniy qalam yo kalom Uning sir-asroriga hatto ishora etolmas..." - Hazrati Bahoulloh

Koinot yaratuvchisi bo‘lmish Olloh Bilguvchi, Sevguchi va Rahimdildir. Jismoniy quyosh dunyoni yoritgani kabi, Olloh nuri barcha mavjudotlar uzra to‘kilmish.Hech bir foniy idrok Olloh mohiyatini chinakkam anglay olmaydi. Olloh haqidagi tushunchamiz naqadar keng va taassurotli bo‘lmasin, u baribir insoniy aql chegaralari bilan cheklangan bo‘ladi. 

Asrlar davomida butun insoniyatning ruhiy, aqliy va axloqiy qobiliyatlarini tarbiyalash uchun Olloh Mazharlar sifatida tanilgan Ilohiy Elchilarni yubordi, ular orasida Ibrohim, Krishna, Zardusht, Muso, Budda, Iso Masih, Muhammad va yaqin o‘tmishdagi Bob va Bahoulloh; Har gal Ilohiy Mazhar kelishi bilan mislsiz taraqqiyot boshlanadiki, uning ta’limoti butun boshli xalqlarda insoniy motivatsiya negizigacha yetib borib, ilgari imkon bo‘lmagan darajada sivilizatsiya taraqqiyotiga hissa qo‘shish qobiliyatini uyg‘otadi. 

Bugun biz insoniyat irqining yetuklik davriga erishishi arafasida turibmiz. Turli bosqichlarni o‘tar ekanmiz, biz jamoa sifatida o‘z go‘daklik va bolalik davrimizni boshdan kechirdik. Butun dunyoda insoniyat jamiyati tub o‘zgarishlarni boshidan kechirmoqda va eng yuqori yo‘nalish aniq: ko‘z o‘ngimizda insoniy jamiyatning o‘z shakllanishida sayyoraviy sivilizatsiya holatiga o‘tayotganining shohidi bo‘layapmiz..

«Olloh ijodining ajib dalillariga guvohlik bering va uning xilma-xilligi hamda xususiyatlari haqida fikr yuriting».

— Hazrati Bahoulloh