Jamiyat diskursida ishtirogimiz

Jamiyat nutqlari idorasi ko’p jihatdan jamoat farovonligini ta’minlovchi g’oyalarni targ’ib qilishga hissa qo’shishga harakat qiladi.  U turli jamoat va davlat maydonlarida faol ishtirokchi bo’lishga intiladi, ko’pincha ayollarning maqomi, ta’lim, bolalar va oilalar farovonligi kabi turli mavzularda ma’ruzalar va bayonotlar taqdim etadi. Qaysi darajada bo’lishidan qat’i nazar, Bahoiylarning nutqlarda ishtirok etishidan maqsad boshqalarni biron bir masala bo’yicha Bahoiy pozitsiyasini qabul qilishga ko’ndirish emas.  Faoliyatning ushbu sohasidagi sa’y-harakatlari jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati yoki akademik mashq sifatida amalga oshirilmaydi.  Aksincha, bahoiylar olim pozitsiyasini egallab, samimiy suhbatga kirishadilar.  Shunday qilib, ular iqlim o‘zgarishi, ayollarga nisbatan zulm, odamlarning birlashishiga to‘sqinlik qilayotgan mavjud noto‘g‘ri qarashlar va stereotiplar kabi jamiyat oldida turgan muammolarga aniq yechim taklif etmaydi.  Biroq, turli joylarda bahoiylar Bahoulloh ta’limotlarini jamiyat taraqqiyoti yo’lida qo’llash, shuningdek, boshqa hamfikrlar va guruhlardan o’rganish uchun qilgan sa’y-harakatlarida o’rganganlarini baham ko’rishga intiladilar.