Skip to content Skip to footer

Faoliyat turlar

Moddiy va ma’naviy tsivilizatsiya rivoji uchun boshqalar bilan birga harakat qilish

Bahoiylar jamoasining ma’muriy tuzilmalarini rivojlantirish va ular bilan bog’liq jarayonlarni takomillashtirish

Yosh bahoiylarning dunyoni yaxshilashga hissa qo’shishdagi sa’y-harakatlari

Oilaning ahamiyati va farzand tarbiyasi

Bahoiylar jamoasi hayotida xizmat va ibodatning ajralmasligi

Bahoiy hayoti uchun asosiy ikkitomonlama maqsad